REGULAMIN OWSZIMOWIT


Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywanie na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku.

Dokonując w/w czynności , klient potwierdza, zapoznał się z jego treścią i akceptuje warunki regulaminu.


 1. WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI.


 1. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez osoby trzecie.

 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po otrzymaniu wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu.

 4. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu dziesięciu dni od daty dokonania wstępnej rezerwacji, w przypadku braku wpłaty w w/w terminie rezerwację wstępną uważa się za niepotwierdzoną, a ośrodek może swobodnie dysponować miejscem noclegowym.

 5. Zaliczka może zostać uznana na poczet pobytu innych gości niż zadeklarowanych w rezerwacji tylko za pisemną zgodą wpłacającego zaliczkę pod warunkiem zachowania tej samej ilości osób i noclegów.

 6. W przypadku rezygnacji z pobytu wpłaconej zaliczki nie zwraca się jedynie
  w udokumentowanych szczególnych przypadkach losowych. W przypadku rezygnacji z pobytu przez Klienta Ośrodkowi przysługuje prawo zachowania wpłaconej zaliczki.

 7. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt należy dokonać bezpośrednio przy zakwaterowaniu lub nie później niż następnego dnia pobytu.

 8. Dodatkowo płatna jest opłata klimatyczna, którą należy uiścić
  w recepcji w dniu przyjazdu wyłącznie gotówką.

 9. W przypadku gdy liczba osób przybyłych do Ośrodka jest mniejsza od wcześniej zadeklarowanych i nie dokonano korekty w terminie minimum 14 dni przed planowanym pobytem, osobę rezerwująca obciąża się kosztami jak za pobyt wszystkich zadeklarowanych osób.

 10. Niestawiennictwo Gościa w Ośrodku do godziny 11.00 dnia następnego jest równoznaczne z rezygnacją pobytu , jeżeli Gość nie powiadomił recepcji o fakcie późniejszego przybycia. W tym przypadku zaliczka wpłacona przy rezerwacji nie jest zwracana.

 11. Niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia Ośrodka (bez względu na przyczynę) powoduje obciążeniem Gościa 100% wartością usługi według pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu oraz okresu pobytu.

 12. Niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z dokonaną rezerwacją na skutek późniejszego przyjazdu Gościa nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę .

 13. Ośrodkowi przysługuje prawo do odmówienia zameldowania lub dalszego zameldowania osobie, która rażąco narusza regulamin ośrodka lub wyrządza szkodę w mieniu ośrodka, wyrządza szkodę osobie Gościa, pracownika lub szkodę innej osobie przebywającej na terenie Ośrodka , jak również w inny sposób zakłóca spokój lub funkcjonowanie Ośrodka.

 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zapytania o rezerwacje, które nie dotarły na jego adres.


 1. POBYT


 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.: 14:00 i kończy o 10:30.Każdy klient w dniu przyjazdu, przed otrzymaniem kluczy przedstawia dokument tożsamości z zdjęciem wypełnia kartę meldunkową i wpłaca całą należną kwotę za pobyt.

 2. Osoby uprawniona do zniżki winna przedstawić ważną legitymację służbową,
  a w przypadku zniżki związkowej stosowne zaświadczenie.

 3. Jeśli małżonek osoby uprawnionej w dniu meldunku nie posiada przy sobie ważnego dowodu osobistego wówczas traktowany jest jako osoba nieuprawniona.

 4. W przypadku rezygnacji w czasie trwania pobytu Ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane doby hotelowe.

 5. Na terenie ośrodka i jego posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.

 6. W godzinach ciszy nocnej nie wolno zakłócać spokoju pozostałym wypoczywającym.

 7. Drzwi wejściowe do obiektu zamykane w godzinach: 22:00-7:00. Po godzinie 22:00 można wyjść z budynku w tym celu do kompletu kluczy dołączone klucze od drzwi wejściowych i furtki.

 8. Zimowit nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione na terenie obiektu.

 9. Gość Ośrodka ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia , wyposażenia przedmiotów i urządzeń Ośrodka spowodowane przez własne działania lub zaniechania jak również działania lub zaniechania osób mu towarzyszących. Należność za wyżej wymienione szkody rozliczane na miejscu zgodnie ze sporządzona wyceną.

 10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 11. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci. 

 12. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania obiektu należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi recepcji.

 13. Zabronione jest zaśmiecanie Ośrodka oraz wulgarne zachowywanie się. Osoby rażąco łamiące zasady mogą być usunięte z jego terenu bez prawa zwrotu kosztów pobytu.

 14. Zgubienie klucza lub nie oddanie do recepcji w dniu wyjazdu wiąże się z karą pieniężną w wysokości 50zł.

 15. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać pracownikowi recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.

 16. Do dyspozycji gości jest żelazko z deską, odkurzacz oraz środki czystości. Papier toaletowy oraz worki na śmieci dostępne w recepcji.

 17. Prosimy o wynoszenie śmieci z pokoi do kosza znajdującego się przed wejściem do budynku.

 18. Ośrodek zezwala na pobyt zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu i opłaceniu pobytu zwierzęcia 15zł za dobę, dostępne tylko w pokojach 7a oraz 7b. Właściciele ponoszą za nie pełną odpowiedzialność oraz zobowiązani są do sprzątania nieczystości i wyprowadzania ich poza teren Ośrodka.

 1. USŁUGI GASTRONOMICZNE:


 1. Na terenie stołówki mogą przebywać wyłącznie osoby, które wykupiły posiłki.

 2. Posiłki wydawane są w ściśle określonych porach. W pozostałych godzinach stołówka jest nieczynna.

-śniadanie : 9:00-9:30

-obiadokolacja : 16:30-17:00.

 1. Informacje o prowiancie (za śniadanie lub obiadokolację) należy przekazać
  w recepcji w dniu poprzedzającym do godziny 14:00.

 2. Gości Ośrodka obowiązuje zakaz wynoszenia potraw, naczyń oraz sztućców poza teren stołówki.


 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW


 1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci przebywających na pobycie
  w OWS Zimowit w wieku do 10 lat. (wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.)

 2. Za szkody spowodowane przez nieletnich, odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 3. Na teren placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów lub kotów.


 1. INFORMACJE DODATKOWE:


 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Złamanie w/w zakazu grozi kara grzywny w wysokości 300zł. (art.13.2 Ustawa o ochronie zdrowia).

 2. Ośrodek posiada do dyspozycji Gości suchą saunę. Koszt godzinnego seansu dla max. 4 osób wynosi 30zł.

 3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8.00 do 22.00.

 4. Opuszczając każdorazowo pokój gość ma obowiązek zgasić światło, wyłączyć telewizor, w sezonie zimowym zamknąć okno, sprawdzić dokręcenie kranów
  oraz sprawdzić zamknięcie drzwi po wyjściu z pokoju.

 5. Hasło do WI-FI : odkswwisla13.

 6. Recepcja czynna jest od godz. 10:00-22:00. W godzinach porannych służy pomocą pozostały personel Ośrodka.

 7. Po godzinie 22:00 w nagłych sprawach kontaktować należy się pod numerem alarmowym w kolejności 600 826 710 (kierownik ośrodka) lub 509 459 393 (przedstawiciel dzierżawcy).

Dzierżawcą Obiektu jest:

Zarząd Okręgowy NSZZ FIPW w Katowicach

ul. Mikołowska 10a

40-950 Katowice


Wisła dnia 1.02.2016 roku.

wislazimowit.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej